Мени

Дали ординациите работат во договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија?

ПЗУ Пинокио има склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија (ФЗОМ) и работи со сини картони.

ПЗУ Др. Цекиќ не работи со сини картони и прегледите се приватни.